108388 477

ارتقاء جایگاه باشگاه های سپاهان و ذوب آهن

on .

ارتقاء جایگاه باشگاه های سپاهان و ذوب آهندر جدیدترین رده بندی تیم های باشگاهی جهان که آن را سایت رتبه بندی باشگاهی جهان اعلام کرد، جایگاه دو باشگاه سپاهان و ذوب آهن اصفهان ارتقاء یافت.