108388 477

پویشی برای صعود کودکان کار بر قله ورزش

on .

02 توپمدیرعامل پویش صعود گفت: صعود پویشی است که سعی دارد با یک صدا کردن سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان کار، علاوه بر مطالبه خلاءهای موجود در ورزش کودکان در شرایط دشوار، به استعداد یابی و پرورش حرفه‌ای این کودکان بپردازد.