108388 477

صدور ویزای الکترونیک به زودی در تمام فرودگاه های کشور

on .

ظریفوزیر امور خارجه گفت: رئیس‌جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت مقرر کرد و هیئت دولت هم تصمیم گرفت که این وضعیت که ما اکنون در فرودگاه امام خمینی داریم به‌زودی در تمام فرودگاه‌های کشور تعمیم شود.

 

مبلغ زکات فطریه و کفاره امسال اعلام شد

on .

ph877فطریه عبارت است از سه کیلو طعام غالب هر مسلمان اعم از جو، گندم و برنج و اقلامی که به‌عنوان طعام محسوب می‌شوند. بر اساس محاسبات صورت‌گرفته میزان زکات فطره برای یک نفر با محاسبه سه کیلو گندم، ۸,۰۰۰ تومان است و پرداخت این مبلغ به‌عنوان فطریه کفایت می‌کند.

 

 

امروز هفتم خرداد روز جهانی همبرگر است

on .

ph855امروز هفتم خرداد روز جهانی همبرگر است. فست فود خوش مزه‌ای که خاستگاه اولیه آن از آلمان است، اما خیلی سریع در سراسر دنیا به عنوان یک غذای بین‌المللی و همه پسند شناخته شد.