108388 477

تنظیم لینک رادیویی ایستگاه های مخابراتی منطقه اصفهان

on .

dakalمعاون مخابرات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان خبر از تنظیم لینک رادیویی ایستگاه های مخابراتی این منطقه داد.

وحید راجی خواه معاون مخابرات منطقه در این باره گفت: لینک رادیویی دروازه شیراز و مرکز انتقال نفت شماره 7 که وظیفه تأمین بخشی از ارتباطات مخابراتی و دیتای مسیر مارون و همچنین پالایشگاه و مرکز منطقه را بر عهده دارد، به دلیل عدم توجیه دقیق آنتن ها و همچنین وجود یک ایستگاه پسیو از نوع back to back در بین دو نقطه، از سطح گیرندگی(RSL) ضعیفی برخوردار بود و احتمال قطعی ارتباط در مواقع بارندگی و دیگر شرایط بد آب و هوایی وجود داشت.

وی افزود: بعد از بازبینی مجدد مستندات طراحی و مقدار ماکزیمم RSL قابل دریافت در لینک مذکور، تنظیم دقیق آنتن ها و دیگر تنظیمات مورد نیاز در رادیوها در دستور کار قرار گرفت.

راجی خواه ادامه داد: بعد از تنظیم دیش های موجود بر روی دکل ها و جابجایی دو عدد آنتن در ایستگاه پسیو و همچنین استفاده از کارت هایTRP از نوع توان بالا، میزان گیرندگی رادیوها(RSL) از -63 dBm به -53 dBm افزایش پیدا کرد.

وی بیان داشت: میزان گیرندگی رادیوها در مجموع به مقدار 10 dB افزایش یافته و حاشیه امنی برای ارتباطات موجود بر روی این لینک که دارای ظرفیت یک STM-1 می باشد، فراهم شده است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید