108388 477

دریافت چهار گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه اصفهان

on .

خط لولهشرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان موفق به دریافت 4 گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (Integrated Management System) از شرکت مودی اینترنشنال (IMS)شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان، علی ترابیان مسئول مهندسی کیفیت و بهره وری منطقه در این خصوص گفت: ممیزی این منطقه به منظور دریافت گواهینامه سیستم های مدیریتی از شرکت    CB(مرجع صدور گواهینامه) جدید طی سه روز با حضور تیم ممیزی شرکت مودی اینترنشنال (MIC) انجام شد.

وی افزود: ممیزی سال جاری بر اساس ویرایش های 2015 و 2018 از استانداردهای کیفیت، ایمنی، زیست محیطی و ویرایش 2010 از استاندارد مدیریت انرژی بود.

ترابیان اضافه کرد: با انجام برنامه ریزی های دقیق و فشرده از سال 1395 اقدامات لازم برای حرکت به سمت ویرایش جدید استانداردها با توجه به تغییرات گسترده الزامات آنها انجام شد از جمله مفاهیم جدیدی همچون دانش سازمانی، مدیریت تغییرات، ریسک ها و فرصت های فرآیندی که پیاده سازی آنها نیاز به آشنایی دقیق به این مفاهیم و اقدامات بنیادین بود.

در جلسه اختتامیه ممیزی صدور گواهینامه سیاوش اورنگی مدیر منطقه ضمن تشکر از تیم ممیزی گفت: دریافت گواهینامه حاصل تلاش و کوشش تمامی کارکنان منطقه است و انطباق اقدامات انجام شده با الزامات استانداردها و انجام ممیزی ها در راستای بهبود مستمر و حرکت به سمت تعالی ضروری می باشد.

وی افزود: حفظ وضعیت موجود و رعایت استانداردهای گواهینامه های مذکور یکی از مهمترین اهداف منطقه می باشد و لازم است تمامی کارکنان و مسئولین در این راستا قدم بردارند.

گفتنی است گواهینامه های سیستم مدیریت یکپارچه با ویرایش جدید شامل

,ISO45001-2018,ISO50001-2010 ISO9001-2015,ISO14001-2015 می باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید