108388 477

ساخت سایکلون فیلتر پمپ توربین سولزر در مرکز انتقال نفت اصفهان

on .

 ph643سایکلون فیلتر پمپ اصلی توربین سولزر شماره 1 واقع در مرکز انتقال نفت شهید مرزبان ایذه (شماره 4 مارون ـ اصفهان) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان ساخته و تعویض شد.

 

 

علیرضا مرادپور رئیس واحد مکانیک این منطقه گفت: قسمتی از پمپ اصلی فوق از ناحیه مکانیکال سیل دچار افزایش دمای شدید و نشت مواد نفتی گردید که طی 2 مرحله بررسی دقیق، اشکال فنی به علت گرفتگی و خرابی سایکلون فیلتر که تمیزکاری سیال خنک کن تزریقی به مکانیکال سیل را برعهده دارد، محرز گردید.

وی افزود: بدلیل اشکال فوق، اجازه تأمین فشار و دبی لازم برای جریان داخل لوله داده نمی شد که به علت عدم موجودی قطعه مذکور در انبار منطقه با همت کارکنان واحد مکانیک و روش مهندسی معکوس، سایکلون فیلتر مورد نظر ساخته و جایگزین شد و پمپ مذکور بدون هیچگونه اشکالی در سرویس و مدار بهره برداری قرار گرفت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید