ابراهیم خدایی از سازمان سنجش رفت

on .

sanjeshعبدالرسول پورعباس رییس اسبق سازمان سنجش آموزش کشور با حکم وزیر علوم به ریاست این سازمان منصوب شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، ابراهیم خدایی رییس سازمان سنجش آموزش کشور با انتشار نامه ای از ریاست سازمان سنجش خداحافظی کرد. وی در این نامه علت خداحافظی خود را پایان ماموریت خود اعلام کرده است.

عبدالرسول پورعباس با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ریاست سازمان سنجش آموزش کشور را برعهده گرفته است. وی پیش از این و در سالهای ۸۴ تا ۸۸ ریاست این سازمان را برعهده داشت. او که استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر است، ریاست دانشگاه علمی کاربردی را نیز در کارنامه خود دارد.