108388 477

بازدید بیش از شش میلیون نفر از مراکز دیدنی اصفهان

on .

بازدید بیش از شش میلیون نفر از مراکز دیدنی اصفهانمدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان گفت: بیش از شش میلیون نفر از مراکز دیدنی اصفهان دیدن کرده اند.