108388 477

استفاده از ظرفیت تدریس نیروهای با تجربه از راهکارهای انتقال دانش است

on .

bazdid1طی برنامه ای روسای آموزش، تجهیز نیروی انسانی و طرح و برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و مسئولین آموزش شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از منطقه اصفهان بازدید به عمل آوردند.

به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ منطقه اصفهان، محمدرضا مهدی زاده رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران هدف از این بازدید را آشنایی با فعالیت های این شرکت در مناطق دور افتاده و صعب العبور، دیدار و گفت و گو با همکاران منطقه اصفهان، تقویت انگیزش کارکنان و تبادل اطلاعات با مسئولین دانست و گفت: منطقه اصفهان یکی از مناطق مهم در مسیر انتقال مواد نفتی و موفق در حوزه آموزش می باشد که در بخش پژوهش و مطالعه به عنوان پیوست اصلی آموزش قدم های خوبی برداشته است.

وی با اشاره به بازنشستگی و خروج نیروی انسانی با تجربه در سطح صنعت نفت، در تشریح راهکارهای این مدیریت برای انتقال تجربیات فنی و عملیاتی نیروهای پیشکس