فروش نقاشی‌های اهدایی برای پرداخت مطالبه‌ها

on .

نمایشگاهی از نقاشی‌های اهدایی به انجمن هنرمندان نقاش اصفهان در گالری دیدار برپاشده است.aa نقاشی

رئیس انجمن هنرمندان نقاش اصفهان ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: انجمن هنرمندان نقاش اصفهان دارای تعدادی اعضاست که معمولاً هزینه‌های خود را بر اساس حق عضویت‌ها تأمین می‌کند اما اخیراً به دلیل بدهی این انجمن به شخصیتی حقوقی، این حق عضویت‌ها نمی‌توانست مبلغ بدهی موردنظر را تأمین کند. به همین دلیل به پیشنهاد دوستان در این انجمن تصمیم گرفتیم آثاری را به این انجمن اهدا کنیم تا از راه فروش آن بتوانیم بخشی از این بدهی را بپردازیم.

طهمورث بهادرانی ادامه داد: هیچ شرطی برای اهدای آثار هنرمندان تعیین نشد و برخی هنرمندان حتی تا شش اثر به انجمن اهدا کردند. ضمن اینکه موضوع نقاشی‌ها در اختیار خود نقاشان بود. براین اساس تعداد 50 نقاشی از 32 هنرمند به انجمن هنرمندان نقاش اصفهان اهدا شد که در گالری دیدار در معرض نمایش و فروش قرار داده‌شده است.

وی با بیان اینکه 90 درصد نقاشی‌های اهدایی از سوی اعضای انجمن هنرمندان نقاش اصفهان و مابقی از خارج از آن اهدا شده‌اند، تصریح کرد: قیمت‌های نقاشی‌ها توسط چند نفر از اعضای انجمن کارشناسی شده و با گالری دیدار بر سر قیمت توافق شده است. دوستانی که آثار خود را به انجمن هدیه کردند درواقع مالکیت مادی اثر را به این انجمن سپردند؛ ضمن اینکه مالکیت معنوی همچنان برای هنرمند است.

بهادرانی با اشاره به نحوه تأمین هزینه‌های انجمن هنرمندان نقاش اصفهان گفت: این انجمن طبق اساسنامۀ خود باید با حق عضویت و یا کمک‌هایی از سوی سایر ارگان‌ها هزینه‌های خود را تأمین کند و یا خود انجمن فعالیتی مانند آموزش داشته باشد. ما نیز تا سه سال پیش در این انجمن فعالیت آموزشی داشتیم و به‌نوعی تمرکز اصلی بر روی آموزش بود و ما می‌توانستیم به‌صورت خودگردان فضایی را تأمین کرده و هزینه‌های مُدرس را هم فراهم کنیم؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی و ورود دانشگاه‌های غیرانتفاعی که در زمینه هنر فعالیت دارند پذیرش هنرجو در انجمن ریزش و میزان ورودیِ درآمد با هزینه‌ها برابری نمی‌کرد و ما نمی‌توانستیم هزینه‌ها را تأمین کنیم، به همین دلیل فعالیت آموزشی را کنسل کردیم و هزینه‌ها به سمت حق عضویت متمرکز شد که این مبلغ هم بسیار ناچیز است و حتی برای تأمین هزینه‌های جاری دفتر انجمن هم کافی نیست.

به گزارش ایسنا، علاقه‌مندان برای بازدید و خرید نقاشی‌های اهدایی به انجمن هنرمندان نقاش اصفهان می‌توانند تا ششم شهریورماه هر روز از ساعت 17 تا 21 به گالری دیدار مراجعه کنند.