Ph6025.jpg

تفاوت اندیشه ورزی انتزاعی و اثر بخش از نگاه نویدی

on .

navidi000دکتر محمدعلی نویدی پژوهشگر، محقق و نویسنده 16 عنوان کتاب، تفاوت اندیشه ورزی انتزاعی و اثر بخش را در عمل و صحنه زندگی، به قلم درآورده است.

 به گزارش نگاه اصفهان، وی متولد 1342 دارای مدرک دکترای فلسفه غرب در حدود 25 سال از عمر خود را صرف تأکید بر خرد ورزی، اندیشیدن، اعتبار دادن به اندیشه، هنر اندیشه ورزی، آینده اثربخش و ... نموده کرد.

نویدی در کتاب«اندیشیدن به گفت و گو و تعامل اثربخش» می گوید: «منتظر خورشید نباشیم، فانوس ها را روشن کنیم، زندگی مملو از تیرگی ها، تاریکی ها، مسائل و ابرهای مانع از درخشش خورشید هستند، اما هر یک از آدمیان شعله و شعاعی از خورشید و روشنایی در جسم و جان خود دارد که فانوس و چراغ روشنی بخش زندگانی است و آن خرد و اندیشه است. گفت و گوهای گرانبار از اندیشه و اندیشه ورزی، همان فانوس های چراغ های وجودی آدمی است که معضلات و مسائل زندگی انسان را تابناک می کند و به تعامل اثربخش منتهی می شود.»

در همین چند جمله بخشی از کتاب می توان عمق نگاه دکتر نویدی را دید، او از قدرت کلمات و واژگان سخن می گوید که با تعاملی اثر بخش می توانند ارتباط صلح آمیز را در پی داشته باشند. او معتقد است «روش گفت و گو و تعامل اثر بخش به مثابه یک روش معرفت افزا و آگاهی بخش می باشد. «گفت اندیشگی» و «شنید تأمل برانگیز» موجب تولید آگاهی و شناخت می شود و فانوس وجود آدمی را منور و رخشان می کند. گفت و گو توافق طرفین است برای دگرگونی و تغییر و تحول در تعامل بدینسان گفت و گوهای اثربخش و اندیشه محور به تقویت همبستگی اجتماعی و ملی مساعدت جدی می رساند.»

نویدی می گوید که روش گفت و گوی اثربخش با گفت و گوهای سیاسی، حرف ذهنی و تفننی و انتزاعی فرق اساسی دارد. گفت و گوی اثربخش مسئله محور و موضوع مدار است چون زندگی پیچیده در مسائل است، متعلق گفت و گو مسئله شناسی و راه حل یابی و یاری گری آدمی است. شاید از این طریق در زندگی انسان گشایش و رهایشی ایجاد شود و اساساً گفت و گوی عقلانی و اثربخش رهایشگر و گشایشگر است.

او بحث اندیشه ورزی از نظر زمان، ریشه و تبار را به دیرینگی حقیقت و عقلانیت مرتبط می داند که به حقیقت مطلق و خرد جاویدان می رسد و در طول تاریخ همه فرزانگان، خردمندان و اندیشمندان از نور مطلق و خرد جاویدان بهره برده اند. نویدی بر دو اصطلاح «حقیقت جاویدان» و «خرد جاویدان» تأکید دارد که به هم مرتبط هستند و برای شناخته شدن حقیقت جاویدان، خرد جاویدان تفسیر و تحلیل خرد را در پی دارد، بنابراین ریشه و تبار فکر و اندیشه ورزی به دیرینه تاریخ می رسد. او در کتاب 3 جلدی تبارشناسی تفکر در ایران این موضوع را به طور کامل تشریح کرده است.

نویدی تحقیق در تفکر را بر خلاف سایر نویسندگان که از سقراط و یونان شروع می کنند، از ادریس نبی، زرتشت و حکمای ایران باستان آغاز کرده است به عبارتی بسیار دیرپای تر از یونان. او بیان می کند که ریشه و تفکر در قرآن کریم هم به وفور اشاره شده و تقریباً در همه آیات خداوند دعوت به تفکر و اندیشه ورزی شده است، به فرهنگ و تمدن بشر هم نگاه کنیم هر جا خرد ورزی بوده در آنجا خردمندان تولید اندیشه کرده اند و آبادی و آبادانی شکل گرفته است.

او این سوال را مطرح می کند که چه کسی به «اندیشیدن معطوف به اثر » توجه کرده است؟ یعنی دوره زمانی از اندیشیدن و اندیشه ورزی گفته می شد اما در ذهن ها باقی می ماند که این نوع را اندیشه ورزی انتزاعی گویند که اثری بیرونی و واقعی در زندگی ندارد و زمانیکه می اندیشید تا از نیروی خرد عقل و اندیشه بهره بگیرید تا کیفیت زندگی را بهتر سازد به این اندیشه ورزی تفکر و اندیشه ورزی اثربخش می گویند.

او تأکید می کند که اگر این عقلی که بهترین داده خدا و یزدان به انسان است به کار نیاید برای چه است؟ این عقل برای استفاده از زندگی، سر و سامان دادن به زندگی، سیر و سلوک، طی و طریق، آبادانی و آبادانی است، هیچ کس نمی تواند ما را از ملال خروج کند مگر اینکه عقل بیاید، اندیشه ورزی اثر بخش به کار برد عقل و اندیشه بر می گردد و ما باید در عمل و صحنه زندگی این اندیشه ورزی را مشاهده کنیم.

نویدی می گوید وقتی اندیشیدن برای انسان یک صفت و حالت شد زندگی هم بر اساس همان اندیشیدن پیش می رود، برای هر کاری اندیشیدن جلودار می شود، اندیشه ورزی از حالت احساسی و شتابزدگی به حالت تأمل، درنگ و تفکر می رسد.

دکتر محمدعلی نویدی نویسنده 16 عنوان کتاب شامل؛ حکمت و هنر اندیشه ورزی، صدای عقل، تفکر تاریخی، اندیشه و زندگی(2 جلد)، عقل اثربخش و زندگی اثرمند، اصالت اثر و زندگی، تفکر اثربخش، تبارشناسی تفکر(3 جلد)، آینده اثربخش، چیستی و پرسش اثربخش، نقد و نقادی اثربخش و همچنین اولین کتاب منتشر شده کرونا در دنیا با نام «دوران کرونا ویروس/ جهان در بحران تاج 5 گرمی».

همچنین تألیف ده ها مقاله تخصصی، علمی، پژوهشی و ترویجی و چاپ در مجلات معتبر فلسفی و علمی و پژوهش در حوزه های معرفتی و دانش های بینارشته ای از قبیل، تفکر، توسعه، زندگی، جامعه شناسی و مدیریت دانش و آینده اندیشی و نظایر آن، از دیگر فعالیت های قلمی وی است.

سَویا رضایی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ویدیو

اختتامیه مسابقات بین المللی اربابان سلاح در شاهین شهر اصفهان

نخستین مانور مدیریت بحران در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان