108388 477

برخوردهای سلیقه ای اسلام ناب نیست

on .

برخوردهای سلیقه ای اسلام ناب نیسترئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: امروزه در جامعه برخی افراد تأثیرگذار و مؤثر در راستای اهداف غیر اسلامی در حال تعریف دیگری از دین اسلام هستند.