108388 477

حسرت یا الگو برداری ....؟

on .

حسرت یا الگو برداری ....؟

بهمن اورانی/هیچ عبارتی که بر اثر تکرار بر اعتقادهای ما و هیچ الگوی دائمی که بر گرایش های ما تاثیر نگذار وجود ندارد.

 

 

 

خوب است الگوهای برتر در جهان توسعه یافته را ابزاری برای حسرت و تحقیر خود و فرزندانمان قرار ندهیم ...

بیاموزیم تا بهره گیری از برترین های جهانی و تکرار افکار و الگو قرار دادن اقدامات مثبت و موثر آن و با تسلط بر تواناییهای خود ، باورهایمان نسبت به استعداد ، هوش و زرنگی را تغییر دهیم ...

خوب است از دوره آموزش ابتدایی همواره این اصول 10 گانه را به فرزندانمان گوشزد کنیم ....

۱_ اینکه رعایت مقررات و قوانین ریز و درشت در کشورهای توسعه یافته یک نعمت ذاتی نیست که ما با مقایسه ، دائما آن را دستمایه تحقیر و تمسخر خود قرار دهیم ....

۲_ اینکه هر انسانی در جوامع مترقی حق دارد متفاوت از دیگری بیاندیشد یک بحران نیست ، فرصتی است که در صورت تخریب مخالف فکری خود ، فرصت های جامعه را سوزانده ای ...

۳_ اینکه معابر بسیاری کشورها پاکیزه و بدون ضایعات است ، به آن دلیل نیست که رفتگران زیادی دارند ، این معنی سطل زباله را بر کف معابر ترجیح می دهند....

۴_ اینکه در صورت بروز اشتباه حاضر به عذرخواهی نشویم ، معنی غرور و اعتماد به نفس نمی دهد ...

۵_ اینکه حاضر نیستیم مشکلاتمان را با دوست یا همکلاسی مان ، از راه گفت و گو بر طرف کنیم ، نشانه ضعف منطقی مان است نه قدرت بدنی مان ....

۶_ اینکه اگر تو مسئول جمع آوری هزینه اردو از سایر دانش آموزان شدی و سهم خودت را ندادی ، زرنگی نیست ، مراقب باش این ذرات میکروب اختلاس است ...

۷_ اینکه تلاش کنیم از زندگی خصوصی دیگران سر در بیاوریم ، آگاهی نیست ، تعرض به حریم دیگران است ...

۸_ اینکه تخصص و مهارت را پایه موفقیت بدانیم و نه پول را و اینکه مهارت چیزی فراتر از تحصیلات دانشگاهی است ...

۹_ اینکه ّ نظم ّ و زمان ّ دو ثروت خود داشته است و نادیده انگاشتن آن نوعی خودزنی است ...

۱۰_ اینکه نخستین و در بسیاری موارد تنها دلیل ناکامی های افراد ، خودشان هستند و ربطی به دیگران ندارد ...

بهمن اورانی روزنامه نگار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید