108388 477

چالش‌های پیش‌ روی «سه‌شنبه‌های بدون خودرو»

on .

ph953سید علی حمزه/ به تازگی در شهر تهران سیلی از دوچرخه‌ها روان شده است. اگرچه دوچرخه اساسا یکی از وسایل حمل و نقل عمومی در قدیم بوده است؛ اما امروز نوعی از ورزش و سرگرمی قلمداد می‌شود تا آنکه وسیله حمل و نقل عمومی.