Ph6025.jpg

ساخت دستگاه کاربردی در فیزیوتراپی بر پایه لیزر در شاهین شهر

on .

 leizerدستگاه کاربردی در فیزیوتراپی بر پایه لیزر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر تولید شد.

ابداع روش جدید پزشکی در تشخیص پلاک های بیماری MS

on .

irannejadتشخیص هوشمند پلاک های فعال و غیرفعال بیماری MS با استفاده از تصویربرداری MRI به روش حساسیت مغناطیسی توسط مازیار ایران نژاد همکار شاغل در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان انجام شد.

پایش و اصلاح عملکرد هفت دستگاه توربین سولزر منطقه اصفهان با تحلیل داده ها

on .

torbinتعداد هفت دستگاه توربین سولزر در مراکز انتقال نفت منطقه اصفهان طی دوره ای چهار ماهه با استفاده از نرم افزار مانیتورینگ پایش و با پیش بینی افزایش لرزش، در فرآیند اصلاح عملکرد قرار گرفت.

ویدیو

نخستین مانور مدیریت بحران در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

نطق نماینده مردم اصفهان در مجلس پیرامون تغییر پول ملی