Ph6025.jpg

ساخت دستگاه کاربردی در فیزیوتراپی بر پایه لیزر در شاهین شهر

on .

 leizerدستگاه کاربردی در فیزیوتراپی بر پایه لیزر در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین‌شهر تولید شد.

ابداع روش جدید پزشکی در تشخیص پلاک های بیماری MS

on .

irannejadتشخیص هوشمند پلاک های فعال و غیرفعال بیماری MS با استفاده از تصویربرداری MRI به روش حساسیت مغناطیسی توسط مازیار ایران نژاد همکار شاغل در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان انجام شد.

ویدیو

آگهی مزایده فروش زمین تجاری، نمایشگاهی و خدماتی شمال استان اصفهان

پروژه سرزمین هزار پیشه شاهین شهر اصفهان